فروش مسکونی (آپارتمان، خانه، زمین)

تومان

تومان

 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  ۲خواب در نصر

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 380,000,000 تومان

  آپارتمان

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 450,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 660,000,000 تومان

  آپارتمان شیک قلنبر

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 365,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 490,000,000 تومان

  آپارتمان مداین و کریپور

  10 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 400,000,000 تومان

  آپارتمان نصر ۱۴

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 160,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید
 • افزودن به علاقه‌مندی 300,000,000 تومان

  تجاری مسکونی

  12 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید

  حسینیه شهدا

  11 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 770,000,000 تومان

  خ نصر ۱۴۴متری

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 355,000,000 تومان

  خانه ای درمحیطی امن

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی 580,000,000 تومان
 • افزودن به علاقه‌مندی 370,000,000 تومان

  خانه ویلایی

  8 ماه قبل
 • افزودن به علاقه‌مندی تماس بگیرید