معرفی شهرستان نیکشهر

موقعیت جغرافیایی و زیست محیطی شهرستان نیکشهر: شهرستان نیکشهر با وسعت ۱۲۲۸۰ کیلومتر مربع معادل ۶.۶ درصد از مساحت استان را به خود اختصاص داده است. این شهرستان با موقعیت جغرافیایی ۶۰ درجه و ۱۳ دقیقه طول شرقی و ۲۶ درجه و ۱۳ دقیقه عرض شمالی از شمال به شهرستانهای ایرانشهر و دلگان، از شرق به شهرستان قصرقند، از […]